VERZEKERDE ZORG

De zorg die ik bied is monodisciplinaire, kortdurende generalistische GGZ. Deze zorg valt binnen de basisverzekering. In 2023 heb ik contracten met:
Achmea (Zilveren Kruis), ASR, DSW, ONVZ, EUcare, Menzis, Zorg en Zekerheid en Eno. Er is geen contract met zorgverzekeraars ONVZ, CZ en VGZ.

Ben je verzekerd bij Achmea (Zilveren Kruis), ASR, DSW, EUcare, Menzis, Zorg en Zekerheid of Eno?

Je behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Alle behandelingen die ik bied, valt onder verzekerde zorg. Ik declareer de kosten per consult bij jouw zorgverzekeraar – Je vindt dit terug op het declaratieoverzicht. Je moet wel een verwijzing hebben van de huisarts. En de klachten moeten passen binnen de GGZ (er moet een ‘diagnose’ gesteld kunnen worden) – dit beoordelen we samen tijdens de intake.

Let op! Je eigen risico wordt wel altijd eerst aangesproken; dit betekent dat je (jaarlijks) minimaal €385 van de behandeling zelf betaalt, tenzij je eigen risico al is aangesproken omdat je andere zorg hebt ontvangen.

Ben je verzekerd bij ONVZ, CZ en VGZ?

Bij deze verzekeraars betreft het voor 2023 onverzekerde zorg. Je ontvangt van mij een factuur. Deze factuur kun je vervolgens indienen bij je zorgverzekering. Je krijgt dan mogelijk niet alles vergoed. Als je een naturapolis hebt, krijg je vaak een percentage van de kosten vergoed. Ook als je een restitutiepolis hebt, kan het zijn dat je niet alles vergoed krijgt. Je kunt hierover het beste contact opnemen met je zorgverzekering.

Zelf betalen – geen verwijzing of geen diagnose

Wil je een behandeling zonder verwijzing van de huisarts? Of wil je toch behandeld worden als na de intake blijkt dat er geen diagnose gesteld kan worden? Dan worden de kosten niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Wil je dan toch door mij behandeld worden, dan ontvang je hiervoor zelf een factuur. Mijn tarief hiervoor is €181,50 per gesprek (60 minuten).