Klachten?

Heb je een klacht over mij of de behandeling?

Ik voorkom graag dat je ontevreden bent. Heb je een klacht? Ik raad je aan dit eerst met mij te bespreken. Je kan van mij verwachten dat ik me inspan om je klacht zo goed mogelijk op te verwerken. Als een oplossing niet mogelijk is, kan je verwachten dat ik helder aan je kan uitleggen waarom dit zo is. 

Heb je ondanks mijn inspanningen toch nog klachten?

Heb ik je geen bevredigende oplossing kunnen bieden? Als de klacht over mijn handelen gaat, kun je de klacht neerleggen bij de beroepsorganisatie P3NL, hier ben ik bij aangesloten. Zie hier mijn klachten-en geschillenreglement: Klachten- en geschillenreglement P3NL 200421