Werkwijze

Samen met jou geven we invulling aan de behandeling – van start tot afronding. eHealth-modules ondersteunen daarbij. Een online consult behoort ook tot de mogelijkheden. Waar gewenst kunnen we snel schakelen met andere professionals die je kunnen helpen jouw behandeldoelen te behalen. Met het Keurmerk Basis GGZ laat ik zien dat ik een stapje extra doen als het gaat om de kwaliteit van mijn generalistische behandelingen.

Generalistisch en kortdurend

Een behandeling is generalistisch, kortdurend en gericht op de hulpvraag, waarbij je in je kracht komt.

Lees meer

Kwaliteit

Voor goede kwaliteit van zorg doe ik een stapje extra. Ik draag het Keurmerk Basis GGZ. Ík ben zelfkritisch en sta open voor je feedback.

Lees meer

Privacy

Je kunt erop vertrouwen dat ik vertrouwelijk omgaan met je gegevens.

Lees meer

Van intake tot afronding

Een behandeling start met een intakegesprek. Daarna gaan we aan de slag; hierbij evalueren we regelmatig. Voordat we met de behandeling van start gaan, bespreken we het behandelplan. Daarin staat onder andere het maximum aantal sessies vastgesteld. Halverwege houden we een tussenevaluatie en bekijken we of de therapie effect heeft.

Lees meer

Samenwerking

Ik werk actief samen met onder meer huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en de gemeente.

Lees meer

Clientervaringen

Ik hecht veel waarde aan hoe je mijn zorg ervaart. Ik verbeter continu om de zorg nog beter aan te laten sluiten bij jouw wensen.

Lees meer