Kwaliteit

Voor goede kwaliteit van zorg doe ik een stapje extra. Ik draag het Keurmerk Basis GGZ. Ik ben zelfkritisch: Ik meet om te weten en te verbeteren. En ik sta open voor jouw feedback.

Keurmerk Basis GGZ

Psychologenpraktijk Haga draagt het Keurmerk Basis GGZ. Dit is een eenduidig kenmerk voor kwaliteit van generalistische kortdurende GGZ. Ik laat daarmee zien dat ik de lat hoger leg dan wettelijk vereist wordt, onder meer als het gaat om cliëntgerichtheid, transparantie, implementatie van innovaties, continu verbeteren en de inzet voor de ontwikkeling van deze zorgvorm landelijk.

Jaarlijks laat ik zien hoe ik invulling geef aan de normen van het Keurmerk. Dit gebruik ik ook voor mezelf als moment om mijn dienstverlening te evalueren. Ik neem actief deel aan bijeenkomsten rondom het Keurmerk.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is iedere GGZ-aanbieder wettelijk verplicht om over een kwaliteitsstatuut te beschikken. Hiermee laat ik zien hoe ik invulling geef aan de wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld rondom samenwerking, informatieverstrekking en bereikbaarheid. Indien je mijn kwaliteitsstatuut wilt inzien, kun je mijn kwaliteitsstatuut bij me opvragen. 

Met het Kwaliteitsstatuut is ook vastgelegd dat ik werk volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). In mijn behandelmethoden volg ik de geldende zorgstandaarden.

Registraties, bijscholing en intervisie

Ik heb na een universitaire opleiding de post-doctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) afgerond. Ik ben BIG-geregistreerd. Jaarlijks volg ik bijscholing gericht op specifieke vaardigheden voor het generalistisch behandelen. Daarnaast neem ik deel aan regionale intervisiebijeenkomsten.

Meten is weten: behandeleffect

Met Routine Outcome Measurement (ROM), Outcome Rating Scale (ORS) en Session Rating Scale (SRS) houd ik het effect van je behandeling in de gaten. Bij de start en het einde van de behandeling (in sommige gevallen ook tussentijds) vraag ik je om een korte vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over je psychische gezondheid. Elk gesprek begint met het afnemen van de outcome Rating Scale (ORS) en eindigt met afname van de Session Rating Scale (SRS). 

Jouw ervaringen

Ik hecht waarde aan jouw ervaringen. Je vindt hierover meer bij de informatie over cliëntervaringen