Privacy

​Je kunt erop vertrouwen dat ik vertrouwelijk om ga met je gegevens. Ik ben de enige met toegang tot jouw gegevens.

Jouw dossier

Je hebt altijd het recht om je eigen dossier in te zien en/of hier een kopie van te vragen. Jouw dossier wordt tenminste 15 jaar bewaard. Je kunt verzoeken om (delen van) je behandeldossier te laten vernietigen.

Informatie-uitwisseling met je huisarts

Ik deel alleen informatie met jouw huisarts of POH-GGZ als je daar toestemming voor geeft. De informatie die ik uitwissel gaat dan bijvoorbeeld over jouw doorverwijzing of je behandelplan. Ik vraag je per keer dat ik informatie wil uitwisselen om toestemming, waarbij ik duidelijk toelicht om welke informatie het gaat. Zie hierover meer in de algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden

Informatie-uitwisseling met zorgverzekeraars

Ik ben wettelijk verplicht om een aantal van jouw persoons- en behandelgegevens vast te leggen. Een deel van deze gegevens komt ook op de rekening voor de zorgverzekeraar te staan. Naast de gegevens naam, adres, woonplaats en BSN kan het daarbij ook om de diagnose gaan. 

Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je een privacyverklaring ondertekenen. Dat is een formulier waarmee je aangeeft dat de diagnose niet mag worden doorgegeven aan de zorgverzekeraar. Op facturen vermeld ik de diagnose niet.

Veilige communicatie

Ik hecht belang aan veilige communicatie. Ik raad je daarom aan geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar mij te e-mailen, whatsappen of facetimen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. Ik gebruik hiervoor een beveiligd e-mailprogramma via het cliëntenportaal of via Minddistrict. Je krijgt hierover meer informatie tijdens de behandeling.

Landelijke informatie

Landelijk worden gegevens verzameld die van belang zijn voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg. In dit systeem worden gegevens opgeslagen over onder andere diagnose en behandeling. Er worden geen persoonlijke gegevens vastgelegd, zoals je naam, adres en woonplaats. Als je hiertegen bezwaar hebt, kun je dit kenbaar maken met een privacyverklaring. 

Vragenlijsten (ROM)

GGZ-aanbieders zijn wettelijk verplicht om hun cliënten vragenlijsten in te laten vullen. Dit heet routine outcome measurement (ROM). Ik zal u aan het begin, tussentijds en aan het eind van de behandeling vragen om digitaal zo’n vragenlijst in te vullen. Deze informatie komt in jouw dossier. Met deze gegevens kan ik het verloop van de behandeling nauwkeurig volgen.​