Samenwerking

Jouw mentale gezondheid hangt nauw samen met o.a. je lichamelijke gezondheid, sociale contacten en dagbesteding. Ik onderhoud binnen het gezondheidscentrum nauwe contacten met onder andere huisartsen, praktijkondersteuners (POH-GGZ-ers), diëtisten en apothekers.

Huisarts

Met alle huisartsenpraktijken in de regio heb ik afspraken gemaakt over de samenwerking. Deze afspraken gaan over de verwijzing en de informatie-uitwisseling. Je leest hierover meer bij Werkwijze > Privacy.

Overleg of informatie-uitwisseling met de huisarts over je behandeling gebeurt alleen met jouw toestemming.

Gemeente

De gemeente kan je op verschillende manieren helpen bij bijvoorbeeld het vinden van werk of andere dagbesteding, vraagstukken rondom je woonsituatie of financiële vragen. Kijk hiervoor op deze website: https://www.farent.nl/

Regionaal netwerk

Mijn praktijk is ingebed in Gezondheidscentrum Noord. Hierin zitten naast huisartsen, GGZ-aanbieders ook diëtisten, praktijkondersteuners, apothekers en verloskundigen. Zo zorg ik ervoor dat ik nauwe banden blijf houden, waardoor we makkelijker kunnen overleggen. En ik blijf op de hoogte van nieuwe initiatieven binnen de regio.

Mijn samenwerking met huisartsen en andere GGZ-aanbieders is vormgegeven conform de Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGz en gespecialiseerde GGz (LGA).