Van intake tot afronding

Wat kun je verwachten als je je bij mij aanmeldt? We starten eerst met een intakegesprek. Daarna gaan we aan de slag. Ik kijk regelmatig of we nog op het juiste pad zitten. 

Het eerste gesprek – de intake

Tijdens het eerste gesprek bespreken we wat jouw klachten én wat je doelen zijn. Als we helder in beeld hebben waar je aan wilt werken, kijken we naar de behandelmogelijkheden. Samen kiezen we de vorm die het beste bij je past.

Een goede match

Het eerste gesprek is natuurlijk ook de eerste kennismaking. Het kan gebeuren dat mijn zorg toch niet past bij je – je hebt klachten die ik niet goed kunnen behandelen of er is geen ‘klik’ tussen ons.  

Een goede match is heel belangrijk – ik vraag aan het einde van het eerste gesprek dan ook of je bij mij in behandeling wilt.

Heb je andere of zwaardere zorg nodig? Dan bespreek ik met jou de vervolgstappen. Ook als de zorg mogelijk niet wordt vergoed door je zorgverzekeraar, geef ik dit aan.

Behandelplan en behandeling

In het tweede gesprek kijken we nog even terug naar de intake en bespreken we het behandelplan. In het behandelplan staan de doelen waar we aan gaan werken en hoe we dat gaan doen (zie ook Behandelmethoden). 

We bekijken steeds samen wanneer we het volgende gesprek plannen. Je krijgt informatie en opdrachten waarmee je thuis verder aan de slag kan. In de eHealth-modules (zie Behandelmethoden) krijg je online feedback van mij, zodat we ook tussen de gesprekken door blijven werken aan je behandeldoelen.

Betrokken omgeving

Wil je een naaste (familie, vriend, …) meenemen naar een gesprek? Dat kan – vaak zal ik dit ook aan je voorstellen. Het is wel prettig als je dit vooraf even overlegt. Naasten kunnen voor informatie, tips, inspiratie en steun ook terecht op www.naasteninkracht.nl.

Evaluatiemomenten

Regelmatig kijken we hoe het gaat. Gaat het beter met je sinds dat we gestart zijn? Zitten we op de goede weg om je behandeldoelen te halen? Vind je de behandeling prettig en zinvol? Dit doen we aan het begin en einde van elk gesprek.

We maken hiervoor gebruik van (korte) vragenlijsten. Deze gaan over jouw welbevinden en over je ervaringen ten aanzien van de therapie. Uiteraard ga ik zorgvuldig om met jegegevens – hierover lees je meer bij Werkwijze > Privacy.

Afronding en nazorg

Je behandeling duurt zo lang als nodig en niet langer dan nodig is. Hoe lang? Dat bespreken we samen bij de start. Indien nodig stellen we dat bij. Door goed te evalueren weten we ook wanneer je genoeg bent geholpen om zelf weer verder te kunnen; Je bent je eigen therapeut geworden. Of wanneer meer zorg nodig is.

In het laatste gesprek bekijken we wat je zelf kunt doen als het in de toekomst even wat minder gaat. Die informatie krijg jemee in een terugvalpreventieplan. Ook houd je toegang tot een aantal eHealth-modules.